Tarief

Intake/kennismaking

Duur 30 tot 60 minuten. Gratis

Onderzoek

60 minuten onderzoekstijd met het kind Kwantitatieve en kwalitatieve analyse Anamnese (analyse van alle informatie die er al is) Schriftelijke vastlegging en mondelinge toelichting € 125,- (eenmalig)

Handelingsplan

Doelstelling Werkwijze (methodieken, aanpak) Leermiddelen Gemaakte afspraken Tijdsduur Evaluatiedatum Voorbereiding materialen en materiaalgebruik Gesprek met de leerkracht Schriftelijke vastlegging en mondelinge toelichting € 85,- (eenmalig)

Remedial teaching

Begeleiding van het kind Tussentijds contact met ouders en/of leerkracht € 43,- particulier*
45 minuten actieve begeleiding, 15 minuten voorbereiding, bijstelling, overleg € 45,- arrangement

Evaluatieverslag

De doelen worden getoetst en alle bevindingen € 40,- particulier*
worden schriftelijke vastgelegd. Inclusief vervolg handelingsplan € 45,- arrangement

Evaluatiegesprek

Bespreking van de evaluatie € 40,- particulier*
met gewenste partijen (ouders, leerkracht, etc) € 45,- per uur arr.

* Bij particuliere bekostiging geldt het genoemde gereduceerd tarief.

Reiskosten
€ 0,29 per kilometer

Vergoedingen RT
Soms willen werkgevers, zorgverzekeringen of belasting de kosten (deels) vergoeden. Hiervoor wendt u zich tot de afdeling personeelszaken bij uw werkgever, bij uw verzekering (tussenpersoon) of de belasting (adviseur). In bepaalde gevallen kan de school een arrangement aanvragen. Als u hier vragen over heeft kunt u contact opnemen, ik help u graag.

Interne begeleiding
Uurtarief: € 45,- per uur.
Afhankelijk van de hulpvraag van de school wordt een offerte opgesteld.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

  • Het staat u vrij om na afloop van het onderzoek of het handelingsplan uit het traject te stappen.
  • De tarieven zijn bepaald a.d.h.v. de norm van de LBRT, de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers en BTW vrij.
  • In schoolvakanties en op vrije dagen is er geen RT.
  • U ontvangt een factuur per mail na de laatste les, halverwege de volgende maand.
  • Let op: afmelden dient uiterlijk 24 uur van tevoren plaats te vinden, anders ben ik genoodzaakt de RT les in rekening te brengen.