Voor scholen


Interne Begeleiding

De intern begeleider houdt zich bezig met de coördinatie van de leerlingenzorg, coachen van leerkrachten en uitzetten van lijnen (pedagogisch en didactisch) binnen de school.

Door langdurige ziekte, het onverwacht wegvallen van de IB'er of een andere oorzaak kan het de school overkomen dat er snel iemand nodig is om tijdelijk te vervangen.

Als u zich aanmeldt zullen we starten met een (vrijblijvend) intakegesprek. Hierin wordt uitgebreid de hulpvraag besproken. Ik zal vragen stellen over de visie, kenmerken van de school en mogelijkheden van het team.

Mijn coachingswijze is oplossingsgericht;

 • Wat gaat er al goed? Doe daar meer van!
 • Stapsgewijs werken
 • Met het doel voor ogen

Er wordt goed contact gehouden met alle betrokkenen.

Ik help u onder andere bij:

 • Het coachen van leerkrachten,
 • Opzetten van groepsplannen, ontwikkelingsperspectieven, handelingsplannen,
 • Groepsbezoeken en ondersteunen bij klassenmanagement en uitvoering handelings- en groepsplannen,
 • Zorgstructuur van de school opzetten/doorvoeren,
 • Toetskalender opzetten/bijhouden en aansturen leerkrachten bij toetsmomenten, trendanalyses uitvoeren,
 • Coördineren zorgoverleg,
 • Samen met de leerkrachten aanvragen indienen bij het SWV (Arrangement of EED)
 • Contact externen
 • enz.