Voor scholen


Arrangement begeleiding

Bij arrangement begeleiding ga ik in gesprek met alle betrokken partijen (ouders, leerkracht, IB’er, AB’er, eventueel andere begeleiders zoals fysiotherapeut of logopedist) om een zo mooi mogelijk ondersteuningsaanbod voor het kind te realiseren. Een uitgebreid onderzoek ligt aan de basis van de begeleiding die ik geef. In een duidelijk handelingsplan wordt beschreven wat, hoe, wanneer en met welk doel er gewerkt wordt.

De begeleiding wordt helemaal afgestemd op het kind. In de aanpak wordt specifiek rekening gehouden met de onderwijsbehoefte en kan er afwisselend gewerkt worden of juist niet, met veel spel en beweging of juist niet, maar net wat het kind nodig heeft om tot leren te komen. Kenmerkend zijn creativiteit en positiviteit.

Met de leerkracht wordt tussentijds contact gehouden en geëvalueerd. In het groot overleg kijken we hoe het is gegaan en worden zaken aangepast. Ik neem hierin een open houding aan en luister goed naar alle betrokkenen.

De begeleiding wordt buiten óf in het klaslokaal gegeven en richt zich op het verbeteren van het vakgebied en/of het verbeteren van de werkhouding en taakaanpak.

Er is specifieke kennis en ervaring in het begeleiden van kinderen met leerproblemen gecombineerd met problemen in de concentratie, prikkelgevoeligheid en/of moeite met plannen en organiseren (cluster 2, 3, 4)

Bovendien gaat het te besteden geld direct naar de begeleiding van het kind. Er zitten geen instanties of personen tussen en vakanties e.d. brengen geen kosten met zich mee.