Recensies

Ervaring kinderen:

Daniëlle is heel erg aardig. Ze helpt heel goed, ze is heel erg geduldig, ze legt alles heel goed uit en dan gaan we oefenen. Je hebt je eigen schriftje waar je in schrijft. Ze maakt ook een klappertje voor de moeilijke woorden en taalregeltjes. Dit doet ze met verschillende kleuren, zodat het erg duidelijk is. De tijd vliegt voorbij, ik ging altijd 45 minuten per week naar Daniëlle en vond het altijd fijn om te gaan. Ik heb heel veel geleerd bij Daniëlle, waardoor ik nu goed kan lezen en goed mee kan met de rest van de groep. Ik ga nu naar groep 7 en heb daar veel zin in. Ik krijg nog wel extra hulp op school van de juf of meneer, dat komt omdat ik dyslexie heb.

Max de Koning, 9 jaar, Terheijden

Daniëlle is ten eerste al een hele lieve vrouw. Je voelt je snel op je gemak bij haar. Soms heb ik er wel eens moeite mee bij andere dat ik iets verkeerd doe. Maar bij Daniëlle was dat zeker niet het geval! Ze is heel goed in dingen uitleggen. Voor mijn gevoel kon ik het al snel goed met Daniëlle vinden. Als ik dan niet lekker in mijn vel zat kon ik haar dat altijd vertellen. Daarna begonnen we met de les en dat voelde beter nadat ik mijn hart had gelucht. Ik ging naar Daniëlle voor mijn wiskunde. Ik had daar al moeite mee sinds de basisschool. Het is een vak waar ik heel mijn leven moeite mee zal hebben. Maar aan Daniëlle heb ik heel veel gehad! Daniëlle is top!!! :-)

Groetjes, Savanna, 17 jaar, Hoogerheide

Als ik bij Daniëlle kom, krijg je eerst wat drinken. Dan kletsen we even en dan starten we met de les. We doen heel veel leuke spelletjes zoals , winkeltje, een spelletje met klei, kaartjes met getallen, een spelletjes met kaarsjes. Vooraf vertelt ze wat we gaan doen dat uurtje en dus dat is fijn. Verder krijg ik opdrachtjes mee voor thuis. Ook leuke spelletjes voor op de computer om te oefenen. Ik vind het erg leuk en Daniëlle is erg lief voor me. Iedere les kun je een sticker verdienen en na 5 lessen krijg je een cadeautje.

I. J., 7 jaar, Huijbergen

Hoi, ik ben Dani en ik ga al best lang elke week naar Danielle en dat vind ik nog steeds erg leuk. Ik leer er heel erg veel van. Lezen en spelling. Ik ben met lezen al naar M6 gegaan en met spelling al heel erg ver vooruit gegaan. Ik had zelfs een keer een 10 op school en op mijn laatste rapport een 8,5 voor spelling en een 7 voor lezen. Ik was heel trots en mijn ouders ook. Volgend jaar ga ik naar groep 7 en nog steeds naar Danielle. O ja had ik al verteld dat ik dyslectisch ben.

Groetjes Dani, 10 jaar, Hoogerheide


Ik vind de rt lessen heel leuk.En er zijn ook hele leuke opdrachten. En ik ben ook vooruit gegaan in allerlei dingen

Caroline, 11 jaar, Hoogerheide


Rugzak begeleiding:

Daniëlle heeft op bs de Stuifhoek in Made een rugzakleerling begeleid. Zij heeft met een leerling met DCD gewerkt. Deze leerling had vooral veel baat bij extra taal/lees- en rekenbegeleiding. Daniëlle is erg professioneel aan het werk geweest. Met een grote betrokkenheid heeft zij zich eerst verdiept in de leerling. Wat heeft deze leerling nodig om beter aan te kunnen sluiten bij de groep. Wat kan hij allemaal ondanks zijn beperkingen? Wat gaat al goed? etc. Na een gedegen onderzoek wist ze precies waar ze in het onderwijsleerproces aan moest sluiten. Zij kwam twee keer per week 3 kwartier onze leerling begeleiden. Met veel enthousiasme heeft deze leerling met haar gewerkt. De leerling ging voldoende vooruit. Daniëlle bracht regelmatig verslag uit van de vorderingen en middels handelingsplannen werkte ze heel gericht aan de ontwikkeling van deze leerling. Ze stelde haalbare en ambitieuze doelen om deze leerling te blijven motiveren. Ook tijdens groot overlegmomenten was haar inbreng waardevol. Samen met de leerkracht van de klas heeft ze de onderwijsontwikkeling voor deze leerling goed weggezet, zodat hij aan het einde van groep 3 voldoende mogelijkheden had om zich in groep 4 verder te kunnen ontwikkelen. Helaas moesten we de samenwerking stop zetten, omdat ze ging verhuizen.

Carola Norbart, IB'er basisschool de Stuifhoek, Made

Intern begeleider:

Daniëlle is ook werkzaam als intern begeleider in het basisonderwijs. Op bs de Stuifhoek in Made heeft ze deze taak een half jaar op zich genomen door het plotseling wegvallen van een collega. Ze heeft deze taak goed op kunnen pakken, omdat ze goed op de hoogte was van de nieuwste onderwijsontwikkelingen. Ze heeft in deze periode voornamelijk gewerkt aan het opstellen van OPP (ontwikkelingsperspectieven) voor kinderen met reken- en of taal/spellingproblemen. Daarnaast was ze direct betrokken bij het opstarten van de groepsplannen en het in kaart brengen van de onderwijsbehoeften. Daarnaast heeft ze leerlingbesprekingen, consultaties en zorgteams geleid. Ze kijkt hierbij goed naar de hulpvraag van het kind. Vanuit deze benadering kan ze ervoor zorgen, dat de gegeven zorg goed aansluit bij de behoeften van het kind. Ook het kind werd hierin gehoord. Daniëlle had regelmatig gesprekjes met kinderen om vanuit het perspectief van de kinderen te kunnen blijven werken. Ook is ze gedreven om de ortotheek op orde te blijven houden. Ze zoekt steeds naar nieuwe literatuur om zichzelf te blijven verdiepen en nieuwe kennis en inzichten te krijgen. Ze heeft een goed overzicht over de planning en de organisatie. Een fijne collega om mee samen te werken.

Carola Norbart, IB'er basisschool de Stuifhoek, Made

Ervaringen leerkracht:

Danielle heeft twee leerlingen uit mijn groep, zowel op school als thuis, begeleid. Hier is ze in het vorige leerjaar al mee begonnen. Beide hebben vanwege dyslexie moeite met lezen en spelling. Danielle heeft de kinderen met veel enthousiasme en toewijding geholpen. Ik heb regelmatig met haar contact over de leerlingen gehad en kreeg na elke periode ook een evaluatie. Tijdens het evaluatiegesprek, met Danielle en ouders, beschreef ze precies de groei die er gemaakt was door de kinderen, op welke manier zij gewerkt hebben en op welke manier ze verder wilde gaan. Ze kijkt echt naar de onderwijsbehoefte van de leerlingen en hoe zij het beste kunnen leren. Hierbij sluit ze ook goed aan bij wat er in de klas speelt. Ze blijft hierin ook goed ontwikkelen gedurende het schooljaar en kijken naar wat de kinderen op dat moment nodig hebben. Ze blijft daarbij steeds de vraag stellen of die manier het gewenste effect heeft, zo niet dan past ze het aan. Ze zoekt daarbij per kind echt naar de beste manier waarop zij kunnen leren zodat het voor het kind motiverend is en goed blijft hangen voor de langere termijn. Beide kinderen zijn er erg op vooruit gegaan en hebben veel positief effect gehad van de begeleiding door Danielle. Zelf vond ik het erg fijn dat ze met de school en leerkracht goed samen werkt zodat je er in de klas optimaal profijt van hebt. Ik kon ook altijd met vragen bij haar terecht, ze denkt hierin goed met je mee. Een fijne samenwerking!

N. de Nijs, leerkracht groep 6, basisschool De Klim-Op

Ervaringen ouders:

Na onderzoek bleek onze zoon Max dyslectisch te zijn. Hij had moeite met het bijhouden van het tempo in de klas, leren lezen verliep zeer moeizaam en spelling was een ramp voor hem. Dat alles had grote gevolgen voor zijn leertechnische én sociaal emotionele ontwikkeling. Zodoende zijn we in september 2007 bij Daniëlle Pollé terecht gekomen voor een eerste kennismaking en al snel volgde een gedegen en concreet plan van aanpak m.b.t. RT-lessen voor Max. Inmiddels heeft Max 3 schooljaren iedere week RT gehad van Daniëlle, wat hem enorm geholpen heeft in zijn ontwikkeling. Daniëlle werkt middels een concreet plan van aanpak wat besproken wordt met de ouders en in overleg ook met de leerkracht (zo kan iedereen zijn steentje bijdragen op hetzelfde gebied ter ondersteuning van het kind). Na een blok van 10 RT-lessen werd Max getoetst en konden we zien hoe en waar hij vorderingen maakte en werd een nieuw plan geschreven. Met Daniëlle hebben we in die 3 schooljaren een goed contact gekregen en waren we allen zeer betrokken bij de ontwikkelingen en vorderingen van Max. Max is altijd met plezier naar Daniëlle toe gegaan, hij vond de manier van lessen erg prettig en goed aansluiten bij zijn behoeften, hij besefte inmiddels ook dat door deze vorm van begeleiding en ondersteuning, hij vorderingen maakte op leertechnisch gebied en ging hierdoor ook weer lekker in zijn vel zitten. Sinds dit schooljaar (2010/2011) hebben we in overleg met Daniëlle besloten om Max op "eigen" kracht verder te laten gaan, hij heeft inmiddels zoveel geleerd en handvatten gekregen, dat we er alle vertrouwen in hebben dat hij genoeg bagage heeft om zelfstandig verder te kunnen, met dank aan Daniëlle.

Anouk de Koning, moeder van Max, 9 jaar, Terheijden

Naar aanleiding van een twijfelachtig rapportcijfer heb ik gekozen voor een rekencoach vanwege de individuele begeleiding van mijn kind. Ik ben zeer tevreden. Zeker voor een jong kind wat al heel veel moet presteren op school, vind ik dit een uitkomst. Het kind leert spelenderwijs zonder veel druk de basisvaardigheden en wordt erg gemotiveerd. Mijn dochter gaat altijd met plezier naar Daniëlle en gaat met sprongen vooruit. Dus twijfel niet als je kind bijles nodig heeft, investeer in een coach en het resultaat is super. Een tevreden kind is ons cadeautje. Daniëlle bedankt.

Moeder van I. J. , 7 jaar, Huijbergen

Mijn dochter komt bij Danielle ivm dyscalculie en ik merk dat zij meer zelfvertrouwen krijgt met het rekenen en zich ook al zekerder voelt. Danielle werkt met leuk en uitdagend spelmateriaal en dit werkt heel positief op haar. Nu is het ook helemaal niet erg om huiswerk mee te krijgen!

Moeder van Caroline, 11 jaar, Hoogerheide

Onze zoon van 10 (groep zes) had al enige jaren een leesachterstand. Dat was te zien aan zijn rapportcijfers voor technisch en begrijpend lezen. Thuis merkten we het ook bij het huiswerk maken Vooral geschiedenis, aardrijkskunde en natuurkunde (voorheen biologie) vond hij moeilijk en hij kon zich er bijna niet toe zetten ermee aan de slag te gaan. Daniëlle heeft hem geholpen en hem geleerd een mindmap te maken voor de teksten. Het ging meteen een stuk beter. Met technisch lezen zit hij nu op het juiste niveau. Hij vond het ook leuk om naar Kindwijs te gaan. In groep zeven komen we vast nog eens terug.

Moeder van F. v. H, 10 jaar, Noordhoek

Halverwege groep 5 (nadat Dani zijn dyslexieverklaring binnen had) zijn we van start gegaan bij Kindwijs: RT gericht op AVI-lezen. De eerste 10 maanden boekt Dani een voortuitgang van 20 maanden, waarna hij op niveau is van de rest van de klas; dit was echt boven verwachting! De tijd die hij er wekelijks (naast de les) in moet steken is goed te doen. Danielle heeft een heel gerichte, maar zeker persoonlijke aanpak. Samen met de juf bekijken we wat de beste aanpak is voor Dani. Vooral van belang is dat hij het leuk blijft vinden en zo ook gemotiveerd blijft. Dani gaat graag naar de lessen, vindt ook de persoonlijke aanpak (lees: tekenen) erg leuk; zo leuk dat hij wekelijks op zijn vrije woensdagmiddag wil blijven komen. De afgelopen 5 maanden heeft Danielle de aandacht gericht op spelling en heeft Dani in 5 maanden tijd 11 maanden vooruitgang geboekt. Weer een opsteker! Na de zomer gaat Dani naar groep 7 en gaan we verder aan de slag met AVI-lezen en thuis nog met spelling. Het gaat zo goed, dat we dit niet willen loslaten.

Moeder van Dani, 10 jaar, Hoogerheide