Voor ouders


Remedial teaching

kindwijs

Kinderen kunnen kort- of langdurig problemen ervaren bij het leren. Denk aan problemen bij het leren lezen, spellen, begrijpend lezen of rekenen. Het kind kan onzeker zijn, faalangstig en/of het betreffende vak geeft spanningen.

De problemen kunnen veroorzaakt worden door bijvoorbeeld het missen van onderwijs, concentratieproblemen, een onhandige taakaanpak, faalangst, onzekerheid, prikkelgevoeligheid etc. of door een leerstoornis zoals dyslexie, dysorthografie of dyscalculie.

Elk probleem vraagt om een specifieke aanpak die niet altijd door de leerkracht (in vaak een grote groep leerlingen) gegeven kan worden.

kindwijs

Het kind staat altijd centraal, er wordt specifiek gekeken naar wat uw kind nodig heeft en we nemen de tijd die nodig is. Tijdens de remedial teaching wordt er doelgericht en intensief gewerkt aan de oplossing van het probleem of uw kind te leren met dit probleem om te gaan.

U kunt altijd een vrijblijvend gesprek aanvragen waarin we kijken hoe ik u kan helpen.