Voor ouders


Werkwijze

kindwijs

We starten met een (vrijblijvend) intakegesprek. Daarin verkennen we het probleem en de sterke kanten van uw kind. Daarna plannen we het volgende:

  • Onderzoek en bespreken van de resultaten
  • Contact met school
  • Opstellen handelingsplan; wat gaan we precies doen met welk doel en hoeveel weken trekken we daarvoor uit (10 tot 20 weken, in overleg met u)
  • Evaluatie van het handelingsplan.

De RT les wordt helemaal afgestemd op uw kind. Meestal is deze afwisselend, waarin we gebruik maken van spelletjes, computer, schrijven op whiteboard, tablet, tekenen, etc. De les duurt meestal 45 minuten.

kindwijs Voor en na de les is er ruimte voor u om iets te bespreken. Als we elkaar niet zien omdat de begeleiding op school plaatsvindt, kan er contact worden onderhouden via de mail of het contactschriftje. Telefonisch contact tussendoor is altijd mogelijk.

Als er onderzoek door een andere deskundige heeft plaatsgevonden werk ik graag samen om tot een goede begeleiding te komen.